PATOFIZJOLOGIA

Od czasu stwierdzenia braku komórek zwojowych splotów podśluzowych i mię-śniowego w odcinku skurczowym jelita w chorobie Hirschsprunga (Tittel 1901, Whitehouse i Kernohan 1948, Bodian 1949) datuje się wzrost zainteresowania szczegółami patologicznego unerwienia bezzwojowego jelita.

Zmiany morfologiczne w chorobie Hirschsprunga charakteryzują się brakiem komórek zwojowych splotów przywspółczulnych warstwy mięśniowej i podślu- zowej jelita oraz brakiem koszyczkowato ułożonych zakończeń adrenergicznych.

Nowsze badania wykazały ponadto brak komórek zwojowych i włókien pury- nergicznych, stanowiących śródścienny układ hamujący czynność warstwy mięśniowej podłużnej i okrężnej. Niedorozwój i uszkodzenie tego układu jest bardziej, nasilone w porównaniu z innymi neuronami jelitowymi (38, 59, 68).

Leave a Reply

Archiwa