Patomorioloyia

Patomorioloyia. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego przyjmuje trzy postacie: nieżytową, ropną i zgorzelinową. Zapalenie nieżytowe charakteryzuje się obrzękiem i zaczerwienieniem wyrostka z widoczną poszerzoną siecią naczyń krwionośnych podsurowiczych. Węzły chłonne jego krezki ulegają znacznemu obrzmieniu. ‚W świetle wyrostka może być nieco płynu surowiczo-krwistego. W zapaleniu ropnym wyrostek jest powiększony, napięty i przekrwiony. Na jego powierzchni gromadzą się naloty włóknika. W świetle wyrostka znajduje się treść ropna pod znacznym ciśnieniem. Jego ściana wykazuje ropne nacieczenia, a w jamie otrzewnej :gromadzi się płyn surowiczo-ropny.

W zgorzelinowym zapaleniu wyrostka dochodzi do martwicy jego ściany. Jady !bakteryjne i liczne zakrzepy naczyniowe doprowadzają do niedożywienia tkanek wyrostka, ich zniszczenia oraz mniej lub bardziej rozleglej martwicy. Wyrostek ma barwę brunatnozieloną, jest rozdęty (ryc. 10-54 a) i często zawiera kamień kałowy (ryc. 10-54 b). Wokół wyrostka powstają odczyny zapalne ograniczone lub rozlane. W krańcowej postaci dochodzi do wypadnięcia martwych tkanek i powstania otworu w wyrostku z wylaniem się jego zawartości do jamy otrzewnej. Ostre zapalenie wyrostka powoduje odczyny ze strony narządów sąsiednich.

Wyrostek może być oklejony przez sieć większą oraz otrzewną jelita krętego, .ponadto przez krezkę jelita cienkiego, otrzewną kątnicy i otrzewną tylnej lub przed-

Leave a Reply

Archiwa