Pierwotna technika Soave’a

Pierwotna technika Soave’a opublikowana w 1964 i 1966 r. różniła się sposobem preparowania błony śluzowej obwodowego odcinka odbytnicy, które wykonywano od dołu. Przeprowadzano okrężne cięcie w odległości 1-3 cm od przejścia skórno- -śluzówkowego odbytu i po założeniu 4 szwów trakcyjnych oddzielano błonę śluzową od mięśniowej za pomocą nożyczek, posuwając się ku górze. W momencie dotarcia do poziomu uruchomienia dokonanego od strony brzucha można było pociągnąć za szwy na dolnym brzegu cylindra śluzówkowego, wysunąć go poza odbyt wraz z uruchomioną okrężnicą. Obecnie ta metoda jest stosowana u chorych z długim, głębokim kanałem odbytu oraz podczas reoperacji po nieudanym pierwotnym sprowadzeniu.

Ryc. 11-48. Drugi etap operacji Soave’a a – przecięcie uwypuklonego poza odbyt kikuta sprowadzonej okrężnicy (C) i odwróconej błony śluzowej odbytnicy (R) pomiędzy zaciskami, b – odcięcie okrężne, etapami, okrężnicy i błony śluzowej odbytnicy, możliwie blisko odbytu, oraz założenie szwów c – zespo-lenie cola się w głąb kanału odbytu, do poziomu poprzedniej resekcji M — mankiet surowiców-

kowo-mięśniowy odbytnicy. Modyfikacja z 1966 r. podkreśla możliwość pełnego uruchomienia błony śluzowej z dostępu brzusznego. Resekcja wykonana w ten sposób jest całkowicie aseptyczmi.

Leave a Reply

Archiwa