Po zagojeniu

Po operacji utrzymuje się zgłębnik żołądkowy do momentu ustąpienia zalegania. Pierwsze wypróżnienie przez dren przezzespoleniowy następuje po 36-72 godzinach. Dren jest utrzymany przez 5-6 dni i codziennie przepłukiwany małą ilością roztworu NaCl. Po ustąpieniu zalegania w żołądku rozpoczyna się karmienie doustne.

Po zagojeniu konieczne są częste kontrole, które muszą być przeprowadzane w pierwszym roku po operacji co 2-3 miesiące. Ich celem jest sprawdzanie szerokości zespolenia i stanu napięcia zwieraczy. Szczególnie u dzieci operowanych dwuetapowo, u których nieczynna odbytnica pozostaje niedorozwinięta, nie ma dobrych warunków do wytworzenia szerokiego zespolenia i może okazać się ono niewydolne. Dość często utrzymuje się achalazja zwieracza.

Oba powikłania objawiają Się nawrotem zaparcia, które może wystąpić już po kilku tygodniach lub kilku, a nawet kilkunastu miesiącach. Badaniem stwierdza się zwężenie zespolenia lub, jeżeli przyczyna leży w achalazji, wypełnienie odbytnicy aż do zwieracza treścią kałową.

Leave a Reply

Archiwa