Podczas zakładania pierwszego piętra szwów

brze ulcrwiona. Te dwa elementy warunkują prawidłowe gojenie bez przecieku i ro-zejścia. Zespolenie wykonuje się dwuwarstwowo. Pierwsze piętro stanowią pojedyncze szwy surowicówkowo-mięśniowe Lemberta z jedwabiu 5-0, które zakłada się na przednią ścianę obu pętli. Szwy po zawiązaniu zostają zapięte w kleszczykach Peana, aby zespolenie się nie cofnęło. Po odwróceniu wynicowanej odbytnicy ku górze przecina się tylną ścianę lekko skośnie, w odległości 1 cm od połączenia skórno-śluzów- kowego odbytu (zmierzyć miarką) i kontynuuje pierwszą warstwę szwów suro- wicówkowo-mięśniowych. Ten moment ułatwia pochylenie stołu do pozycji Trende- lenburga.

W ten sposób uzyskuje się szerokie, skośne zespolenie obu świateł, a resekcja obejmuje część tylnej ściany zwieracza wewnętrznego odbytu (modyfikacja Swen- sona z 1969 r.).

Podczas zakładania pierwszego piętra szwów należy ocenić stosunek obu przekrojów. Zwykle odbytnica jest węższa i należy ją dopasować zakładając szwy na okrężnicy w większej odległości niż na odbytnicy. Można zakładać szwy na olcrę- żnicy horyzontalnie, a na odbytnicy pionowo. Zespolenie musi być wykonane dokładnie i szczelnie, szwy równo rozłożone, a ściana, zwłaszcza tylna, niepofaldowana.

Leave a Reply

Archiwa