Podział na chorobę psychiczną i kryzys młodzieńczy

Sposób podejścia tych autorów głęboko ich odróżnia od kierunku neobiologicznego:w planie metodologicznym zastępują oni testy biologiczne i skale liczbowe podejściem empatycznym, subiektywnym, terapeutycznym, nawet psychoanalitycznym, co umożliwia uwrażliwienie ich na cierpienia młodego człowieka i pozwala, ponad zachowaniem, uchwycić konflikty, motywacje, świadome i nieuświadomione mechanizmy uczuciowe. Niewątpliwie rozmowa rzadko wystarcza do takiej oceny, wymagającej wszak ze strony obserwującego odpowiednio pogłębionej wiedzy i szczególnych zdolności w planie symptomatologicznym, czyli w związku z opisem i podziałem metodycznym chorób neobiologowie utrzymują, iż jedynie zwiększają proporcję chorych umysłowo wśród dorastających, za- chowując-przy tym klasyczny podział na chorobę psychiczną (psychoza, nerwica) i kryzys młodzieńczy. Psychoanalitycy odrzucają tę upraszczającą alternatywę, włączając trzecią kategorię symptomatologiczną, do której w sposób naturalny wpisują się załamani adolescenci. Ta kategoria to „zaburzenie psychiczne”, które z definicji przeszkadza w rozwoju psychicznym jednostki i powoduje załamanie się systemu mechanizmów obronnych i środków uruchamianych zazwyczaj w sytuacji stresowej. To zaburzenie o charakterze psychologicznym nie jest zorganizowaną nerwicą ani chorobą psychiczną „która zaciera granice między rzeczywistością wewnętrzną i zewnętrzną i która w wyjątkowych wypadkach depresji psychotycznej daje rozdzierające uczucie bycia odrażającym oraz przekonanie, że wszystko co się przydarza jest dziełem choroby”.

Leave a Reply

Czarnuszka siewna właściwości
Archiwa
Czarnuszka siewna właściwości