Pogląd Ladame’a na temat prób samobójczych

Nie odnotowaliśmy w ogóle pośród nich przypadków depresji, wymagających zastosowania chemioterapii, natomiast wielu spośród tych młodych ludzi charakteryzowała nerwicowa postawa, jaskrawe aspołeczne i psychopatyczne zachowania, niedostatek dojrzałości i rozwoju. Zawsze podzielałem pogląd Ladame’a odnośnie prób samobójczych częstość ponawiania tego aktu wskazuje, iż nie należy go banalizować. Oskarżanie o „szantaż” czy „odgrywanie komedii” zdaje się usprawiedliwiać wciąż jeszcze występującą postawę moralizującą i obciążającą winą. A zdarzające się czasami ich złe traktowanie w ośrodkach leczniczych jest przejawem obronnej postawy, jaką przyjmują dorośli, odmawiający stawienia czoła cierpieniom młodego człowieka i być może wizji śmierci. Postawa taka nigdy nie jest całkowicie właściwa i w najlepszym razie traktuje jeden czynnik jako całość złożonego stanu niepokoju, w jakim znalazł się młody człowiek, który targnął się na własne życie. Każda próba samobójcza musi być traktowana jako załamanie psychiczne, podczas którego osobowość jest przejściowo niezdolna do funkcjonowania i do przystosowania się do dokuczliwej rzeczywistości.

Natychmiastowa pomoc psychologiczna jest więc niezbędna. Stanowisko to celowo pozostawia na uboczu rozróżnienia na podstawie zachowań między załamanymi niedoszłymi samobójcami i innymi. Kładzie kres dysputom z zakresu opisu i podziału metodycznego chorób, dotyczącego przeważającego udziału „depresji” wśród niedoszłych samobójców. Poważne traktowanie i proponowanie pomocy psychologicznej to właśnie stała praktyka w jedynym paryskim ośrodku wyłącznie przeznaczonym dla dorastających, połączona z chęciami „niepsychiatryzowania” samobójstw młodocianych. Sprzeczność jest pozorna i wynika z wieloznaczności terminu „psychiatryzacja”, który oznacza „hospitalizację w ośrodku psychiatrycznym”, „kurację za pomocą leków psychotropowych”, ale także „wzięcie pod opiekę przez lekarza psychiatrę” (niezależnie od jego psychoterapeutycznych opcji) czy wreszcie „propozycje psychoterapii”.

Leave a Reply

Archiwa