Poglądy Freuda

We wcześniejszej części tego artykułu odwołuję się do triumfu jako części pozycji maniakalnej w rozwoju niemowlęcym. Dziecięce życzenia śmierci wobec rodziców, braci i sióstr są właściwie zawsze spełnione, gdy umiera kochana osoba, ponnieważ z konieczności do pewnego stopnia reprezentuje ona najwcześniejsze ważne postaci i dlatego przejmuje część uczuć należących do nich. Tak więc jej śmierć, jakkolwiek wstrząsającą z innych powodów, jednostka także do pewnego stopnia przeżywa jako zwycięstwo i odczuwa triumf, a dlatego tym bardziej poczucie winy.

W tym miejscu odkrywam różnicę między moim poglądem i poglądem Freuda, który powiedział: „Przede wszystkim więc: w normalnej żałobie niewątpliwie pokonywana jest utrata obiektu i ten proces również pochłania całą energię Ego, dopóki trwa. Dlaczego więc nie stwarza on ekonomicznych warunków dla fazy triumfu po jego zakończeniu albo przynajmniej nie wykazuje śladu istnienia takiego stanu? Uważam za niemożliwe udzielenie odpowiedzi na to pytanie na poczekaniu” . Z mojego doświadczenia wynika, że uczucia triumfu są w sposób nieunikniony powiązane nawet z normalną żałobą i opóźniają pracę z żałobą lub raczej przyczyniają się znacznie do trudności i bólu doświadczanego przez osobę przeżywającą żałobę. Gdy u jednostki przeżywającej żałobę bierze górę nienawiść do utraconego kochanego obiektu w swych różnych przejawach, to nie tylko przekształca kochaną, utraconą osobę w prześladowcę, lecz również narusza wiarę podmiotu w jego dobre wewnętrzne obiekty. Zachwiana wiara w dobre obiekty najboleśniej zakłóca proces idealizacji, który stanowi istotny krok pośredni w rozwoju psychicznym. Idealizowana matka zabezpiecza małe dziecko przed biorącą odwet lub martwą matką oraz przed wszystkimi złymi obiektami i dlatego reprezentuje bezpieczeństwo i samo życie. Jak wiemy, przypomnienie życzliwości i dobrych cech osoby utraconej przynosi wielką ulgę osobie przeżywającej żałobę, co częściowo wynika z uspokojenia, jakie przynosi traktowanie kochanego obiektu na razie jako wyidealizowanego.

Leave a Reply

Archiwa