Pomiędzy cylinder surowicówkowo-mięśniowy i śluzówkowy

Pomiędzy cylinder surowicówkowo-mięśniowy i śluzówkowy wprowadza się wilgotny seton i pozostawia na okres szkieletowania przewidzianej do sprowadzenia okrężnicy.

Z reguły Soave mobilizuje rozlegle lewą połowę jelita grubego, 30-50 cm powyżej strefy przejściowej (60). Etap sprowadzenia jelita poprzedza wyjęcie setonu gazowego z jelita. Unosi się nogi dziecka pod kątem 70° i odsłania się odbyt. Wprowadza się metalowy cewnik Pezzera do światła odbytnicy i od strony brzucha przywiązuje do niego cylinder błony śluzowej, tuż poniżej główki cewnika. Błona śluzowa jest nadal nieoddzielona w odcinku górnym i w obrębie odbytu. Pociąganie za narzędzie powoduje teleskopowe wynicowanie odwróconej błony śluzowej odbytnicy, jak w technice Swensona i Hiatta, i zsuwanie ku dołowi uruchomionej okrężnicy (ryc. 11-46 c).

Przecina się okrężnie zewnętrzną warstwę błony śluzowej i kontynuuje trakcję. Powstają teraz dwa cylindry: zewnętrzny’ to wynicowana i odwrócona błona śluzowa odbytnicy i kanału odbytu, wewnętrzny to błona śluzowa odcinka odbytniczo-esi- czego i ściana uruchomionej okrężnicy (ryc. 11-46 d, e).

Leave a Reply

sterydy anaboliczne
Archiwa
sterydy anaboliczne