Postępowanie zachowawcze

Trzeba zdawać sobie sprawę z tego, że postępowanie zachowawcze kryje w sobie niebezpieczeństwo i obciążone jest pewną liczbą ciężkich powikłań. Można tu wymienić przedziurawienie jelita, zatrucie wodą, enlerocolilis i nawrót ostrej niedrożności.

Konieczna jest delikatność i uwaga zarówno podczas wprowadzania cewnika do jelita, jak i wykonywania płukania. Cewnik powinien być miękki, raczej gruby i dobrze natłuszczony. Ze szczególną ostrożnością przesuwa się go przez połączenie odbytniczo-esicze, gdzie możliwość uszkodzenia, a nawet przedziurawienia jelita jest największa. Równie niebezpieczne jest przejście przez nieczynny odcinek bez- zwojowy, jednak w celu zapewnienia skuteczności wlewu koniec cewnika musi znaleźć się w rozszerzonej części okrężnicy prawidłowo unerwionej. Podanie niewielkiej ilości fizjologicznego roztworu NaCl jednocześnie z wsuwaniem cewnika rozszerza zapadniętą część jelita i zwiększa bezpieczeństwo zabiegu. Po ewakuacji zalegającej treści gazowej i smółki lub stolca podaje się porcjami, wolno, pod niskim ciśnieniem ciepły roztwór fizjologiczny NaCl. Przed wprowadzeniem następnej porcji płynu należy zaaśpirować poprzednio podaną lub pozwolić na jej wypłynięcie przez cewnik.

Nie wolno używać do wlewów wody ani podawać dużej ilości płynu z uwagi na niebezpieczeństwo tzw. zatrucia wodą. Patomechanizm tego stanu polega na gwałtownie rozwijającym się rozcieńczeniu krwi i pozostałych przestrzeni płynu izewnątrzkomórkowego, spowodowanym wchłonięciem wody. W rezultacie powstają różnice ciśnienia osmotycznego pomiędzy płynem zewnątrz- i wewnątrzkomórkowym, powodując ostre zaburzenia krążenia i uszkodzenie czynności komórek, przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. W krótkim czasie po podaniu obfitego wlewu z wody rozwijają się zaburzenia o różnym nasileniu, od lżejszych w postaci osłabienia, potów, bladości, wymiotów, wielomoczu, nasilenia wzdęcia, poprzez objawy zapaści lub obrzęku płuc z drgawkami kloniczno-tonicznymi, do śpiączki i zgonu.

Leave a Reply

Archiwa