Poświęcenie sztandaru

Uroczystość poświęcenia i przekazania sztandaru

dla Szkoły Podstawowej im. prof. dr Stanisława Pawłowskiego w Dębowcu

1 czerwca 2007 r.

         W piątek 1 czerwca 2007 roku, od rana było widoczne w Dębowcu niezwykłe ożywienie. Wyczuwało się uroczystą atmosferę. Grupy odświętnie ubranych osób gromadziły się przy kościele parafialnym pod wezwaniem św. Bartłomieja, przy Urzędzie Gminy i przy Szkole Podstawowej. O szkole mówiło się tego dnia najwięcej, a zwłaszcza o jej Patronie – profesorze Stanisławie Pawłowskim. Szkoła nosząca imię wybitnego syna Ojczyzny i dębowieckiej ziemi otrzymywała bowiem tego dnia sztandar.

 Na podniosłą uroczystość przyjechała rodzina Patrona: z Poznania jedyny żyjący syn – prof. Zbigniew Pawłowski wraz z małżonką Eugenią, a z Genewy ich córka – Magdalena Maria Pawłowska. Było także obecnych wielu innych, zacnych gości. Wcześniej doręczono i wysłano około 100 zaproszeń do przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, oświatowych, osób duchownych, dyrektorów szkół, nauczycieli pracujących oraz emerytów, reprezentantów instytucji, zakładów i stowarzyszeń współpracujących ze szkołą i wspierających ją.

      Przed godziną 900 ustawili się przy budynku szkoły wszyscy uczniowie z nauczycielami i wychowawcami. Przybyła w pełnym umundurowaniu Gwardia dębowiecka ze swoim sztandarem. Były obecne także delegacje uczniów Publicznego Gimnazjum w Cieklinie i Dębowcu oraz Zespołu Szkół nr 3 w Jaśle ze sztandarami. W sumie pięć pocztów, a wśród nich ten najważniejszy – uczniów ze Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

        Przy dźwiękach werbla rozpoczął się wspólny przemarsz spod szkoły do kościoła parafialnego. Uroczystą Mszę św. sprawował Wikariusz Generalny Diecezji Rzeszowskiej J.E. ks. biskup Edward Białogłowski  w asyście dziekana dekanatu Dębowiec – ks. Franciszka Motyki, proboszcza miejscowej parafii – ks. Jerzego Cisonia MS, superiora klasztoru Księży Misjonarzy Saletynów w Dębowcu – ks. Romana Grądalskiego MS oraz byłego duszpasterza i poety – ks. Zbigniewa Czuchry MS.

         Ks. Zbigniew Jan Czuchra MS – były proboszcz dębowieckiej parafii wygłosił poruszające serca kazanie. Było ono pochwałą tej ziemi i żyjących na niej ludzi wiernych Bogu, Kościołowi i Polsce. Spośród wszystkich zasłużonych obywateli Dębowca najwierniejszym, najbardziej szlachetnym był właśnie Bohater dzisiejszego dnia – prof. dr Stanisław Pawłowski. Człowiek wiary, nauki, sumienia i honoru! Świetlany wzór, jakiego wszystkim potrzeba, szczególnie młodym!… Natchnionych słów, pełnych poetyckiego polotu słuchali nie tylko uczestnicy okolicznościowej liturgii, ale cała diecezja, objęta zasięgiem katolickiego Radia Via, które transmitowało uroczystość z Dębowca. Po Mszy świętej nastąpił uroczysty przemarsz dębowieckiej gwardii, pocztów sztandarowych, zaproszonych gości oraz naszych uczniów i nauczycieli do szkoły na dalszą część wspólnego świętowania. Kolejna część programu miała miejsce w korytarzu wejściowym Szkoły Podstawowej. Na ścianie wisiała nowa, granitowa tablica z wizerunkiem Patrona szkoły oraz napisem:

DLA UCZCZENIA PAMIĘCI PATRONA SZKOŁY
 prof. dra STANISŁAWA PAWŁOWSKIEGO
 ur. dnia 16.03.1882 w Dębowcu
 WIELKIEGO PATRIOTY WYBITNEGO UCZONEGO
 I WYCHOWAWCY MŁODZIEŻY ROZSTRZELANEGO
PRZEZ NIEMCÓW W POZNANIU DNIA 06.01.1940
 NAUCZYCIELE, UCZNIOWIE  I RODZICE
DĘBOWIEC, DNIA 01.06.2007

 Syn Patrona naszej Szkoły dokonał odsłonięcia tablicy, którą następnie poświęcił ksiądz biskup. Dominik Ciupek – uczeń klasy IV w imieniu całej społeczności szkolnej zapalił znicz, a nauczyciele złożyli pod tablicą wiązankę kwiatów. Natalia Spólnik – uczennica kl. V powiedziała wiersz o życiu prof. Stanisława Pawłowskiego.

         Ze względu na małą powierzchnię holu, bezpośrednimi świadkami tej ceremonii była jedynie rodzina Patrona oraz wydelegowane osoby.

W czasie odsłonięcia i poświęcenia pamiątkowej tablicy, goście, którzy nie brali bezpośredniego udziału w tej ceremonii oraz uczniowie i pracownicy szkoły zajmowali miejsca na odpowiednio przygotowanej sali gimnastycznej. Panował podniosły, a zarazem radosny nastrój. Podczas oczekiwania, kilkoro dzieci udzieliło wywiadu do Radia Via, które relacjonowało dalszą uroczystość.

         Po powitaniu wszystkich obecnych i przemówieniu Pani Dyrektor Urszuli Michalskiej, odśpiewano hymn państwowy i hymn naszej szkoły. Potem nastąpił uroczysty akt przekazania sztandaru przez Wójta Gminy Dębowiec dla Dyrektora Szkoły Podstawowej, a następnie dla uczniów tejże Szkoły, którzy złożyli na sztandar ślubowanie.

Po przekazaniu i przyjęciu sztandaru oraz złożeniu ślubowania przez wszystkich uczniów, nastąpiło ożywienie w szeregach gości. Wyczytywani według przygotowanej listy, podchodzili do tablicy w kształcie szkolnej tarczy, aby dokonać symbolicznego wbicia gwoździa z wygrawerowanym swoim imieniem i nazwiskiem. Pierwszy został poproszony J.E. ks. biskup Edward Białogłowski. Tuż za nim wbijał gwóźdź syn Patrona szkoły – prof. Zbigniew Pawłowski. Ksiądz biskup w związku z obchodzonym w naszej diecezji Rokiem Biblii, podarował dla szkoły duży egzemplarz Biblii Tysiąclecia z dedykacją: „Bierz – Czytaj – i Żyj Biblią”.

       Na zakończenie bogatego programu tej niezwykłej uroczystości przyszła kolej na uczniów Szkoły Podstawowej w Dębowcu, którzy przedstawili część artystyczną. Najpierw był poetycki program poświęcony Ojczyźnie. Teksty dobrała polonistka Barbara Dziedzic. Uczeń klasy VI Wojciech Dąbrowski recytował swój własny wiersz: „Serce Polski”. Oprawę muzyczną przygotowała z dziećmi p. Małgorzata Brągiel. Mali artyści zagrali na fletach utwór „Kiedy święci idą do nieba”, a na dzwonkach „Wiosnę” – fragment Czterech pór roku A. Vivaldiego. Szczególną niespodzianką, przyjętą z wielkim zainteresowaniem i wzruszeniem, zwłaszcza przez rodzinę prof. Stanisława Pawłowskiego, okazała się sztuka w trzech aktach o życiu Patrona szkoły, ułożona przez katechetkę Iwonę Józefiak. Część artystyczną w wykonaniu uczniów naszej szkoły uwieńczył polonez. Tańca uczył dzieci p. August Dębski. Na zakończenie obdarowano gości okolicznościową pamiątką. Po pięknym występie dzieci jeszcze raz przemówił wzruszony syn Patrona naszej szkoły i jego małżonka, choć tego nie było w protokole uroczystości. Podziękował za przybliżenie życia prof. Stanisława Pawłowskiego, zwłaszcza jego ostatnich dni w Forcie VII. Mówił, że profesor był zawsze człowiekiem wiary, a krótko przed swoją męczeńską śmiercią wyznał rodzinie, że nie kładł się spać, bez odmówienia modlitwy do Matki Bożej: Pod Twoją obronę.

          P. Eugenia Pawłowska złożyła wszystkim uczniom serdeczne życzenia z okazji przypadającego w dniu 1 czerwca Dnia Dziecka, aby zwłaszcza ten dzień pozostał w ich pamięci jako dzień radości. Uroczystość prowadzili: p. Małgorzata Brągiel i p. August Dębski. Pani dyrektor zaprosiła gości do przejścia na I piętro celem zwiedzenia wystawy poświęconej Patronowi i naszej miejscowości oraz dokonania wpisu do Księgi Pamiątkowej szkoły. W Pamiątkowej Księdze napisali między innymi:

Burmistrz Miasta Jasła p. Maria Kurowska: Gratuluję pięknej uroczystości i znakomitego Patrona Szkoły. Szczęść Boże na dalsze lata pięknej pracy wychowawczej i edukacyjnej. Starosta Jasielski p. Adam Kmiecik: To zaszczyt i honor dla całego Powiatu Jasielskiego, że prof. Stanisław Pawłowski jest naszym rodakiem. Serdecznie życzę wszystkim mieszkańcom Gminy Dębowiec aby kroczyli Jego śladami „Bóg Honor Ojczyzna”.

 Ks. Zbigniew Jan Czuchra MS były proboszcz tutejszej parafii: Niezwykłe wzruszenie ogarniało nas podczas tej uroczystości – powiało tu Miłością do Ojczyzny – do Boga – do ludzi i kraju rodzinnego. Niech słowa budzą czyny godne Polskiej Ziemi i ich wspaniałych ludzi.

 Ogółem, po uroczystości pozostały 24 wpisy w Księdze Pamiątkowej. P. Jolanta Strzępek – St. Wizytator KO Rzeszów zacytowała słowa Paula Volery: Wolność jest najtrudniejszym egzaminem dla człowieka.

     Trzy podpisy widnieją w Księdze pod krótkim, ale ważnym zdaniem: Z takim BOHATEREM w przyszłość. P. Krystyna Bielech – Prezes Stowarzyszenia Miłośników Dębowca i Okolicy napisała dedykację: Niechaj hasła umieszczone na szkolnym sztandarze „Bóg – honor – Ojczyzna” towarzyszą uczniom, nauczycielom i rodzicom na drodze życia, a postać Patrona niech będzie dla Was wzorem do naśladowania.
P. Kazimierz Słowiński – były dyrektor, za którego kadencji Szkoła Podstawowa w Dębowcu otrzymała za swego Patrona prof. Stanisława Pawłowskiego, napisał w imieniu własnym i małżonki Marii – emerytowanej nauczycielki z Dębowca: Pan Prof. Stanisław Pawłowski o osobowości ponadczasowej niech będzie wzorem dla potomnych.

        P. Stanisław Gierut – wieloletni radny Gminy Dębowiec, autor wielu zdjęć dokumentujących to szczególne święto, umieścił podziękowanie: Gratuluję Pani Dyrektor i Gronu Pedagogicznemu zorganizowania tak pięknej uroczystości. Dziękuję za zaproszenie. Możliwość uczestniczenia w uroczystości uważam za zaszczyt, tym bardziej, że jestem absolwentem Szkoły Podstawowej w Dębowcu. Wartości jakimi kierował się Patron Szkoły są nadal aktualne dla byłych i obecnych uczniów. Życzę dalszych sukcesów w kształtowaniu młodego pokolenia.

          Uroczysty obiad przygotowany i obsłużony przez miejscową firmę „Trafunek” zakończył wspólne świętowanie, ale nie był to koniec naszego pobytu w szkole. Prof. Zbigniew Pawłowski pragnął jeszcze raz tego dnia spotkać się z mieszkańcami Dębowca, już w mniej oficjalnym i nie tak licznym gronie. Przed kilkoma laty odbył wraz z małżonką podróż do Papui Nowej Gwinei, kontynuując niejako badawczy wyjazd swego Ojca do Indonezji w roku 1938. Przywieźli zdjęcia i ciekawe wrażenia z egzotycznych miejsc, którymi pragnęli się podzielić. Obejrzeliśmy ponad dwieście zdjęć, słuchając ciekawych opowiadań o życiu, zwyczajach, warunkach zdrowotnych i kulturze tubylców z Nowej Gwinei. Nie opuszczając sali, mogliśmy tego wieczoru uczestniczyć w pięknej, misyjnej wyprawie. Do późnego wieczoru trwały rozmowy przy kawie i wspomnienia… Prof. Zbigniew Pawłowski doskonale pamięta swoje młodzieńcze lata oraz okoliczności, w których trzy razy otrzymał od Ojca mocne lanie: gdy nie umiał odmienić po łacinie wyrazu półka, gdy napisał z błędem słowo Piłsudski i wtedy, gdy powiedział nauczycielowi, że nie ma zadania ponieważ w domu robił… procę. Oglądając naszą wystawę, przygotowaną przez: p. Jadwigę Spólnik i p. Marię Spólnik dokonał z rodziną wpisu: Cieszymy się, że osoba Prof. Stanisława Pawłowskiego może służyć jako wzór dla młodego pokolenia w Jego rodzinnym Dębowcu.

            Na krótko syn prof. Stanisława Pawłowskiego, jego małżonka i córka rozstali się z naszą szkołą. Żal im było opuszczać rodzinną ziemię ojca; pragnęli jeszcze cieszyć się pięknem Dębowca i jego okolicy oraz odwiedzać żyjących tutaj ludzi. Zauroczeni Beskidem Niskim zatrzymali się w Cieklinie, odpoczywali w ośrodku rekreacyjnym w Foluszu, pojechali także do skansenu w Sanoku. To właśnie tam przekazali przed laty stary, rodowy dom Pawłowskich. W poniedziałkowy poranek przyszli do Szkoły Podstawowej w Dębowcu, aby ponownie spotkać się ze wszystkimi dziećmi, zwłaszcza z tymi najmłodszymi. Prof. Zbigniew Pawłowski pragnął stanąć przed społecznością szkolną twarzą w twarz, mówić o swoim ojcu, odpowiadać na pytania dzieci i nie krył radości, że tak się stało. Pani Eugenia Pawłowska z dużej, kolorowej torby wyjmowała prezenty dla każdego ucznia. Oprócz drobnych upominków, rodzina Patrona obdarowała jeszcze naszą szkołę cennymi pomocami dydaktycznymi.

 Opracowanie: Iwona Józefiak