Prawidłowo unerwione jelito

Te dane tłumaczą fakt narastania objawów klinicznych choroby oraz niestwier- dzanie komórek zwojowych w obwodowym odcinku przerośniętego i poszerzonego jelita.

Prawidłowo unerwione jelito powyżej odcinka bezzwojowego ulega stopniowemu, wydłużeniu i rozszerzeniu na skutek gromadzenia się w nim treści kałowej. Wzmożone wysiłki perystaltyczne, zmierzające do przezwyciężenia przeszkody, prowadzą do wyrównawczego przerostu błony mięśniowej. Zmiany stopniowo obejmują całą okrężnicę, doprowadzając do powstania obrazu megacolon. Zaleganie treści kałowej powoduje zmiany zapalne błony śluzowej i nieprawidłowy rozrost flory jelitowej, z powtarzającymi się epizodami ostrych toksycznych biegunek. Do rzadszych powikłań należy powstawanie owrzodzeń i zmian martwiczych ściany jelita, z wtórnym przedziurawieniem, zapaleniem otrzewnej i posocznicą. Najczęstsze i najbardziej złośliwe infekcje przewodu pokarmowego występują u najmłodszych dzieci (17, 19, 29, 30, 36, 37, 38, 43, 44, 45, 49, 50, 53, 59, 60, 63, 68, 74, 75).

Leave a Reply

Archiwa