Proksymalna

Przez powstały otwór wprowadza się zagięte kleszcze do jamy brzusznej i chwyta za szwy zamykające dogłowowy odcinek przygotowanego do sprowadzenia jelita. Jelito wysuwa się na zewnątrz ostrożnie, krezką od tyłu, aż do uwidocznienia założonej marki.

Proksymalna część okrężnicy musi być uruchomiona w takim zakresie, aby umo-żliwić jej wysunięcie 2-3 cm poniżej przewidzianego poziomu zespolenia, oraz do-

Ryc. 11-33. Miedniczny odcinek odbytnicy wynicowany na zewnątrz. Przez przeciętą przednią ścianę wprowadza się narzędzie, którym chwyta się uruchomioną okrężnicę i wysuwa na zewnątrz odbytu.

Leave a Reply

dom opieki Kraków :http://www.zapiecek.biz/zabierzow-bohenski/
Archiwa
dom opieki Kraków :http://www.zapiecek.biz/zabierzow-bohenski/