Prowadzenie systematycznego procesu psychoterapii

W związku z tym, że jesteśmy nieliczną grupą osób prowadzących działalność praktyczną, nie mamy na tyle dużej siły przebicia, aby zdopingować wydawnictwa do zainteresowania tym zakresem tematycznym. Znaleźliśmy się więc w sytuacji błędnego koła: niepopularyzowa- nie literatury analitycznej nie sprzyja popularyzacji praktyki medycznej i odwrotnie. Mamy jednak nadzieję, że wydanie tego zbioru artykułów przełamie ów impas.

Natomiast nieproporcjonalnie do możliwości szkolenia się w Polsce – psychoterapeuci coraz więcej czerpią z myśli, zdobyczy, doświadczeń i technik psychoanalizy, pożytkując je w swojej codziennej pracy. A pracują często w różnych instytucjach, o różnych tradycjach – nieraz jeszcze wywodzących się z klasycznego i biologicznego zrozumienia zaburzeń nerwicowych. Pracują z różnymi grupami wiekowymi pacjentów, w różnych rolach wobec personelu medycznego.

Dla niektórych pomocna staje się tylko jakaś wybrana i zaadaptowana do pracy technika analityczna – np. psychodrama, gdy struktura oddziału utrudnia prowadzenie systematycznego procesu psychoterapii. A trzeba dodać, że nie mamy jeszcze ani zawodu psychoterapeuty, ani analityka – i że ten ogromny wysiłek opiera się na osobistych zainteresowaniach i zaangażowaniu, czerpie z żarliwości i entuzjazmu (a na pewno nie z motywacji materialnej) – drugiego już chyba pokolenia.

Moi koledzy we Francji – gdzie psychoanalizę wykłada się jako myśl filozoficzną już w szkole, gdzie dzieci nie wolno „traumatyzować” -wiedzą, jak zdobyć zawód psychoanalityka. Aby stać się analitykiem należy po studiach medycznych lub psychologicznych dokształcać się wiele lat poprzez własną psychoanalizę, uczestnictwo w seminariach, superwizję własnej pracy. Środowisko ocenia te walory etyczne, daje wsparcie, jednocześnie kontrolując pracę. Powstały szkoły, wykrystalizowały się poglądy. Oczywiście, wraz z pojawieniem się instytucji znika czar osobistych relacji, choć nadal istnieją „postacie”. Zmniejsza się żarliwość tam, gdzie „przychodzą” pieniądze. Jest to zwykła kolej rzeczy.

Leave a Reply

Archiwa