PRZEBIEG KLINICZNY I ROZPOZNANIE

U większości dzieci choroba ujawnia się w okresie noworodkowym, choć nasilenie objawów jest zmienne i niekiedy ustalenie właściwego rozpoznania opóźnia się o miesiące, a nawet lata. Nie zmienia to faktu, że prawie u wszystkich dzieci przyjmowanych do leczenia w okresie późniejszym objawy patologiczne sięgają okresu noworodkowego.

Wielu autorów wyodrębnia postać noworodkową choroby Hirschsprunga ze względu na odmienne od klasycznych objawy i związane z tym trudności diagnostyczne.

Jewett (1947) wyróżnił trzy grupy dzieci z chorobą Hirschsprunga w zależności od dominujących objawów, które zmuszają do hospitalizacji w różnym okresie ży-

Leave a Reply

Archiwa