Przecięcie odbytnicy

narzędzia grubą nicią jedwabną. Delikatnie pociągając za narzędzie wynicowuje się jelito teleskopowo poza odbyt. Przecięcie odbytnicy wykonuje się jak w metodzie Swensona, po czym wysuwa się prawidłowo unerwiony odcinek do poziomu zaznaczonego marką (ryc. 11-35). Przecina się najpierw przednią, potem tylną ścianę okrężnicy, zakładając etapowo szwy metodą podaną wyżej.

Zastrzeżenie budzi fakt przesuwania dużej masy przerosłego, poszerzonego i zdwojonego jelita przez kanał odbytu, co może grozić jego uszkodzeniem. Ponadto z tej samej przyczyny jeszcze bardziej jest utrudniona orientacja, czy uruchomienie w kierunku obwodowym jest wystarczające. Zdarzają się wówczas pomyłki w ocenie poziomu dolnej resekcji (3, 52).

Leave a Reply

Archiwa