Przecinając więzadło żołądkowo-okrężnicze

Pomimo zasad zachowawczego leczenia o.z.t. u dzieci w niektórych przypadkach,, gdy stan chorego pogarsza się i nie możemy wykluczyć innych przyczyn tzw. ostrego brzucha, otwiera się jamę brzuszną. Z jamy otrzewnej i jej zachyłków usuwa się- krwisty płyn, a następnie przepłukuje ciepłym płynem fizjologicznym.

Przecinając więzadło żołądkowo-okrężnicze otwiera się torbę sieciową i sprawdza trzustkę. Pod torebkę trzustki i w przylegającą do niej przestrzeń zaotrzewnową wstrzykuje się środek znieczulający z preparatem Traskolan (84). Po sprawdzeniu innych narządów jamy brzusznej drenuje się okolicę trzustki i zamyka brzuch war-stwowo. Po operacji stosuje się leczenie podane wyżej.

Wyniki leczenia o.z.t. u niektórych dzieci są złe. Wyjątkowo dochodzi do marskości trzustki z zanikiem jej funkcji zewnątrz- i wewnątrzwydzielniczej. Niekiedy obserwu-

je się późne powikłania w postaci zadzierzgnięć i niedrożności, spowodowanych zrostami wywołanymi zapaleniem otrzewnej i martwicą balserowską. U ok. 10% chorych powstają torbiele trzustki, które są następstwem niemal wyłącznie pourazowego o.z.t. Ich leczenie przedstawiono w rozdziale o obrażeniach trzustki (p. str. 510).

Leave a Reply

Archiwa