Przed resekcją odcinka bezzwojowego

Przecina się krezkę okrężniey” esowatej od poziomu naczyń wzdłuż strony przy-środkowej jelita do załamlca otrzewnej. Krawędź rozdzielonej otrzewnej i krezki, przymocowana szwami do przedniej ściany brzucha lub ramy rozwieracza, izoluje jelito cienkie od pola operacyjnego i zapewnia stabilność rejonu działania (ryc..

wym: 1 – krezka okrężnicy esowatej, 2 – moczowód lewy. Przed resekcją odcinka bezzwojowego przesuwa się do tej części jelita pozostałości treści kałowej i rozdziela między podwiązkami arkady przyjelitowe. Zakłada się klemy jelitowe w miejscu biopsji oraz w przejściu esiczo-odbytniczym i przecina się jelito między zaciskami. Oba światła zamyka się szczelnie, pozostawiając długie szwy na kikutach.

Obecnie następuje uruchomienie okrężnicy esowatej i zstępującej wraz z krezką w celu uzyskania odpowiedniej długości jelita do swobodnego sprowadzenia i wykonania zespolenia bez napięcia.

Leave a Reply

www.psychotestywszczecinie.pl/badania-kierowcow
Archiwa
www.psychotestywszczecinie.pl/badania-kierowcow