Przegroda jelitowa

Przegrodę jelitową pomiędzy zaciskami można wyciąć nożyczkami i wykonać badanie morfologiczne. Jamę brzuszną zamyka się bez drenażu. Kleszcze zostają utrzymane do samoistnego ich wypadnięcia, które następuje w momencie powstania martwicy uciśniętych brzegów jelita. Trwa to od 7 do 10 dni, w którym to okresie powstaje zrost obu ścian jelita i połączenie ich świateł, z powstaniem szerokiej przestrzeni złożonej z odbytnicy i części sprowadzonej okrężnicy.

Jest to technika zmodyfikowana przez autora w 1963 r. Pierwotnie wyprowadzał on jelito w miejscu przejścia skórno-śluzówkowego odbytu, co powodowało całkowite zniszczenie tylnej części zwieracza wewnętrznego z następczym nietrzymaniem stolca. Grob już w 1959 r. sugerował wyprowadzenie jelita w połowie długości zwieracza wewnętrznego w celu uniknięcia tego powikłania.

Ostatecznie Duhamel ustalił poziom cięcia na wysokości połowy długości kanału odbytu w celu zachowania dolnej części zwieracza wewnętrznego, co umożliwia trzymanie gazów i płynnego stolca.

Leave a Reply

doczepianie włosów gdynia
Archiwa
doczepianie włosów gdynia