Przydatność psychotycznej obrony – dalszy opis

Dalej Ja czyli Ego, w myśl zasady rzeczywistości, godzi owe dążenia popędowe z trzecią instancją – Superego. Instancję tę, jak wiemy, tworzą normy, zakazy, nakazy, tabu, system wartości – wszystko to, za co jesteśmy od dziecka kochani, akceptowani i przyjmowani.

Każdy człowiek może odszukać w swoim doświadczeniu wewnętrznym stan depresji związany z utratą kogoś czy czegoś, co przeżywał jako swoje i bliskie, albo też przeżycia depresyjne – odczucia braku, smutek związany z przechodzeniem w kolejny etap rozwojowy. Bo przekraczanie etapów rozwojowych to także godzenie się z utratami nabytków i przywilejów poprzednich epok: oto dorosły, cieszący się przywilejem życia miłosnego, cierpi na depresję związaną z utratą dziecięctwa, a z nim przywileju niepodejmowania odpowiedzialności za relację czy przywileju dostawania bezwarunkowego, jakim cieszy się dziecko w relacji z rodzicami.

Uczucie depresyjne, depresja – jest jak lęk subiektywnym doświadczeniem uniwersalnym, związanym z rozwojem. Jest sposobem, w jaki człowiek próbuje opanować konflikty, frustracje, zawody i utraty. Cierpienie depresyjne jest podstawowym objawem poważnego obrazu klinicznego, charakterystycznego i dobrze zdefiniowanego, określonego jako jednostka chorobowa – depresja. Obecnie niemal wszyscy autorzy, którzy zajmują się teoretycznym opisem depresji, zgodni są co do tego, że depresja jest stanem braku, a nie sygnałem alarmowym, jak np. lęk. Choroba depresji, jak każda choroba, zawiera oczywiście oba te czynniki: poczucie braku oraz zagrożenie. Jednakże ogarniający człowieka chorobowy stan depresyjny przeżywany jest głównie jako dojmujący stan braku obiektu. Przez obiekt, za Freudem najkrócej mówiąc, należy rozumieć ,,to – w czym i poprzez co – instynkt może osiągnąć swój cel”.

Obiekt może być zarówno realny, jak i fantazyjny, definiuje się przez swą różnorodność i funkcje w historii osobistej podmiotu. Rozróżnieenie obiektu realnego i fantazyjnego nie jest całkiem proste: np. można powiedzieć, że pokarm jest obiektem popędu oralnego, a jednocześnie może mieć wielorakie, subiektywne wartości fantazyjne. Podobnie nie zawsze jest proste rozgraniczenie obiektów częściowych od całkowitych.

Leave a Reply

Archiwa