Przygotowanie do biopsji

Przygotowanie do biopsji polega na oczyszczeniu odbytnicy z mas kałowych za pomocą lewatywy, wykonanej poprzedniego dnia wieczorem. Przed wprowadzeniem aparatu należy sprawdzić sprawność przesuwania noża i opuścić go do dolnego bieguna kapsuły, aby boczny otwór był zamknięty.

Kapsułę i koniec giętkiego przewodu należy natłuścić i wprowadzić na oznaczoną głębokość w obręb odbytu, tak aby zamknięty otwór przylegał do przedniej ściany odbytnicy. Nóż przesuwa się do górnego bieguna kapsuły, odsłaniając otwór

w bocznej ścianie i jednocześnie wytwarza się podciśnienie 1,3-2,0 kPa (10-15 cm Hg), wykonując aspirację strzykawką. Ujemne ciśnienie musi trwać 4 s, po czym nóż opuszcza się ku dołowi, powodując odcięcie zassanego odcinka błony śluzowej z podśluzową.

Leave a Reply

Archiwa