Rak tarczycy

Występuje rzadko u dzieci stanowiąc 1% wszystkich nowotworów złośliwych w tej grupie wieku (4, 8), a 5% wszystkich nowotworów złośliwych tarczycy (18). Częstszy jest u dziewczynek (4 : 1), opisywano go również u noworodka (4).

Przyczyny wywołujące raka tarczycy u dzieci są inne niż u dorosłych. Udowodniono niewątpliwy wpływ promieni rentgenowskich na ich rozwój. Wyraźny wzrost zachorowań na raka tarczycy u dzieci w latach czterdziestych i pięćdziesiątych związany był z leczeniem promieniami rtg łagodnych schorzeń okolicy szyi i klatki piersiowej, jak przerost grasicy, migdałków, powiększenie węzłów chłonnych szyi,

naczyniaki. W Stanach Zjednoczonych w tym okresie od 32 do 80% dzieci z rakiem tarczycy było uprzednio leczonych promieniami rtg (1). W Europie procent ten był ..znacznie mniejszy (13%), gdyż leczenie promieniami rtg schorzeń łagodnych nie było tu tak szeroko stosowane. Zarzucenie tej metody leczenia wpłynęło na zmniej- ¦ szenie się liczby zachorowań na raka tarczycy u dzieci. Obecnie znane są przypadki zachorowań po leczeniu jodem radioaktywnym nadczynności tarczycy lub po stosowaniu promieni na okolicę szyi z powodu innych nowotworów wymagających tego leczenia. Opisywano też rozwój raka tarczycy u dzieci wyleczonych z innych nowotworów złośliwych, jak guz Wilmsa, zwojak zarodkowy, mięsak, białaczka (6, 13, 23). Niektóre doniesienia podają znaczny procent współistnienia raka tarczycy u dzieci z chorobami autoimmunologicznymi, jak wole Hashimoto, choroba Gravesa-Base- dowa (17).

Leave a Reply

Archiwa