RESEKCJA JELITA BEZZWOJOWEGO

Leczenie przyczynowe choroby Hirschsprunga polega na resekcji całego odcinka bezzwojowego wraz z częścią zwieracza wewnętrznego odbytu i na zespoleniu prawidłowo unerwionego jelita ok. 10 cm ponad strefą przejściową z obwodowym odcinkiem odbytnicy.

Technikę tej operacji opracował Swenson w 1948 r. Moment ten stał się punktem zwrotnym w leczeniu, które uprzednio polegało na wycięciu poszerzonego jelita i nie mogło mieć żadnych szans powodzenia. W latach późniejszych wprowadzono różne modyfikacjo operacji Swensona, których zasadniczym celem było uproszczenie ciężkiego i trudnego technicznie zabiegu, aby umożliwić przeprowadzanie go u najmłodszych dzieci, stanowiących większość chorych.

Przed operacją konieczne jest przygotowanie jelita. Ponieważ dzieci mają wytworzony sztuczny odbyt, zazwyczaj nie nastręcza to większych trudności. Za pomocą dwóch cewników, z których jeden wprowadza się do pętli obwodowej sztucznego odbytu, a drugi przez odbyt, wypłukuje się wyłączony z czynności obwodowy odcinek okrężnicy z resztek treści jelitowej. Przez 2 dni przed operacją stosuje się płukanie 1 % roztworem neomycyny.

Leave a Reply

Archiwa