Resekcja w zakresie prawidłowo unerwionego jelita

Do tego momentu zespolenie było aseptyczne. Po ukończeniu pierwszego piętra szwów należy przeciąć przednią ścianę okrężnicy na 1/2 obwodu poniżej linii szwów, powinno być żywe krwawienie. Po odcięciu szwów pierwszej warstwy zeszywa się błonę śluzową obu pętli pojedynczymi szwami z chrom-katgutu, wikrylu lub deksonu 5-0 (ryc. 11-34 a, b, c).

Odcina się tylną połowę kikuta okrężnicy, obcina szwy pierwszej warstwy i zakłada pojedyncze szwy na błonę śluzową obu pętli. Po obcięciu szwów następuje samoistne cofnięcie się zespolenia. Swenson nie zakłada drenów i nie przyszywa otrzewnej miednicznej do sprowadzonej okrężnicy, aby nie narażać na niebezpieczeństwo jej ukrwienia. Odtwarza się ciągłość otrzewnej ściennej i zeszywa powłoki. Zazwyczaj zakłada się na kilkanaście godzin wąski seton nasączony parafiną i neomycyną, a w operacjach jedno- czy dwuetapowych miękki dren powyżej zespolenia.

Zasadnicze znaczenie mają następujące momenty: 1. Resekcja w zakresie prawidłowo unerwionego jelita. 2. Swobodne sprowadzenie bez napięcia prawidłowo ukrwionego jelita do miednicy mniejszej. 3. Poziom dolny resekcji wynosi 2-3 cm z przodu i 1 cm z tyłu u niemowląt, u starszych dzieci może być nieco więcej.

Leave a Reply

Archiwa