Resekcja

Resekcja musi obejmować również przerośnięty i poszerzony odcinek powyżej strefy bezzwojowej, gdyż jego sprawność czynnościowa jest wątpliwa. Dopiero po wykonaniu resekcji rozdziela się naczynia okrężnicze w takim zakresie, aby uzyskać odpowiednie uruchomienie jelita, sprawdza ukrwienie jego części obwodowej i zamyka jego światło.

Przecina się krezkę odbytnicy i wprowadza do przestrzeni pozaodbytniczej długie, zagięte kleszczyki z zapiętym tupferkiem. Za ich pomocą wytwarza się tępo tunel, posuwając się ku dołowi do poziomu kanału odbytu (ryc. 11-40).

Ryc. 11-40. Operacja Duhamela. Po resekcji odcinka bezzwojowego kikut odbytnicy zamknięty „na głucho”. Wytworzenie tunelu w przestrzeni zaodbytniczej.

Leave a Reply

Archiwa