ROZPOZNANIE RÓŻNICOWE

Schorzenia charakteryzujące się zaburzeniami w wypróżnianiu zostały zebrane w postaci przejrzystej tabeli przez Ehrenpreisa (1966), a podanie najczęściej używanych synonimów stanowi dodatkowe ułatwienie.

Do grupy schorzeń z nieprawidłowym unerwieniem jelita należałoby dodać postacie zidentyfikowane w późniejszym okresie o charakterze niedorozwoju splotu śródściennego (lujpogenesis plexus myenlericus) lub odwrotnie – zmian dysplastyczno- -przerostowych splotów (dysplasia neuronalis inteslini).

Chorobę Hirschsprunga należy podejrzewać u wszystkich noworodków, u których oddanie smółki było opóźnione o 24 do 48 godzin, jak również u każdego z objawami niskiej niedrożności jelit.

Leave a Reply

Archiwa