Rzadkie postacie zaburzeń unerwienia jelita

Metody morfologiczne i histochemiczne pozwalają na różnicowanie choroby : Hirschsprunga z innymi, rzadkimi postaciami zaburzeń unerwienia jelita.

-1. Zmniejszenie liczby neuronów przywspółczulnych w ścianie jelita (hypoganglio- nosis colonis). Charakteryzuje się brakiem odcinka bezzwojowego i istnieniem różnej długości strefy przejściowej w obwodowym odcinku okrężnicy. Skutkiem jest osłabienie czynności propulsyjnej i objawy kliniczne, radiologiczne oraz manometry- czne takie same jak w bezzwojowości. Może rozwinąć się w pełnoobjawową chorobę Hirschsprunga lub jej towarzyszyć.

Morfologicznie stwierdza się 10-krotne zmniejszenie liczby komórek zwojowych i włókien nerwowych na 1 cm długości jelita. Powierzchnia splotu jest mniejsza 5-krotnie, a liczba komórek zwojowych w splocie mniejsza 3-krotnie. P.ozpoznanie jest trudne, wymaga pobrania większych i głębszych preparatów do uzyskania wystarczających danych.

Leave a Reply

Archiwa