Śmierć matki a lęki i fantazje

Odbudowa tego wewnętrznego świata cechuje udaną pracę z żałobą. Zrozumienie tego złożonego świata wewnętrznego umożliwia analitykowi odkrycie i rozwiązanie różnych wczesnych sytuacji lękowych, które, jak odkryłam, mają kluczowe znaczenie także dla stanów maniakalno-depresyjnych. Odwołuję się tu do lęku o zinternalizowanych rodziców w destrukcyjnym stosunku seksualnym jednostka czuje, że, podobnie jak self są oni stale zagrożeni gwałtowną destrukcją. W materiale, który zaprezentuję, dam kilka przykładów marzeń sennych pacjenta, D., mężczyzny tuż po 40-e, o silnych rysach paranoidalnych i depresyjnych. Nie opiszę tego przypadku w szczegółach, pokażę jedynie, w jaki sposób śmierć matki pacjenta wzbudziła w nim te szczególne lęki i fantazje. Od jakiegoś czasu jego matka podupadła na zdrowiu i w okresie, do którego nawiążę, była mniej lub bardziej nieprzytomna.

Pewnego dnia D. mówił podczas analizy o swojej matce z nienawiścią i goryczą, oskarżając ją o to, że uczyniła ojca nieszczęśliwym. Odwołał się do jego przypadku samobójstwa i drugiego – choroby psychicznej, które miały miejsce w rodzinie jego matki. Matka, jak powiedział, była „pomylona” przez pewien czas. Dwukrotnie zastosował termin „pomylony” do siebie, a potem powiedział: „Wiem, że pani zamierza uczynić mnie szalonym i zamknąć”. Mówił o zwierzęciu zamkniętym w klatce. Zinterpretowałam, że odczuwał teraz w sobie „szalonego” krewnego i „pomyloną” matkę i że obawa, że zostanie zamknięty w klatce, częściowo oznacza jego głęboki lęk przed tym, że zawiera tych szalonych ludzi w sobie i że sam dlatego oszaleje.

Leave a Reply

Archiwa