Starsze niemowlęta i dzieci

Ważnym momentem, który należy wziąć pod uwagę, są ostre infekcje przewodu pokarmowego., przebyte w okresie poprzedzającym leczenie chirurgiczne. Pod-

kreślą się skłonność do nawrotów tego powikłania, toteż zaleca się, aby operację definitywną u tych dzieci odłożyć na co najmniej rok od ostatniego epizodu enterocolitis.

Starsze niemowlęta i dzieci w względnie dobrym stanie mogą być niekiedy operowane jednoetapowo. Konieczne jest wówczas dokładne opróżnienie jelita z zalegających mas kałowych i kilkudniowe przygotowanie przewodu pokarmowego dietą bezresztkową. Przez 24 godziny przed operacją podaje się leki redukujące florę jelitową: neomycynę, i metronidazol. Według Swensona dłuższe podawanie leków wywołuje więcej szkód niż pożytku.

Leave a Reply

Archiwa