Stężenie esterazy acetylocholinowej

Te dwie przeciwwstawne koncepcje pozostają dotąd hipotezami. Badania Okasory i wsp. (1983) zdają się potwierdzać drugą teorię wykazano, że stężenie AChE w surowicy pacjentów z chorobą Hirschsprunga jest znamiennie większe (22,57±0,96 moli substratu/min/ml x 107) w porównaniu z normą (17,25± ±0,61).

Stężenie esterazy acetylocholinowej w żyle krezkowej dolnej, odprowadzającej krew z odcinka bezzwojowego, badane u dwóch chorych, było jednak niemal równe stężeniu we krwi obwodowej.

U dzieci po resekcji jelita sposobem Swensona stężenie esterazy acetylocholinowej było prawie takie samo jak u zdrowych. Po operacji sposobem Duhamela, która pozostaAvia znaczną część odcinka bezzwojowego, stężenie enzymu pozostawało podwyższone, zbliżone do wartości przed operacją.

Leave a Reply

http://akumulatory.krakow.pl/
Archiwa
http://akumulatory.krakow.pl/