Światowy Dzień Pierwszej Pomocy

Światowy Dzień Pierwszej Pomocy
w Szkole Podstawowej w Dębowcu

                21 września 2007 roku, po raz kolejny, odbyły się powiatowe obchody Światowego Dnia Pierwszej Pomocy. Organizatorem obchodów był Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża i Szkoła Podstawowa w Dębowcu. Impreza ta miała miejsce na terenie obiektu Szkoły Podstawowej w Dębowcu.

 Współorganizatorami imprezy byli:

ˇ Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Jaśle
ˇ Komenda Powiatowa Policji w Jaśle
ˇ Straż Miejska w Jaśle
ˇ Grupa Krynicka GOPR
ˇ Szpital Specjalistyczny w Jaśle – Zespół Ratownictwa Medycznego
ˇ Medyczna Szkoła Policealna w Jaśle
ˇ Jasielski Klub Motorowy i Ratownictwa Drogowego
ˇ Gimnazjum nr 1 w Jaśle im. św. Jadwigi Królowej.

 Program obchodów przedstawiał się następująco:

 I. Prezentacje i pokazy:
ˇ Ewakuacja szkoły

ˇ Pozorowany pożar (pokaz ratowniczy)
ˇ Pozorowany wypadek drogowy (z cięciem samochodu)
ˇ Pokaz udzielania pierwszej pomocy<
ˇ Pokaz ratowniczy GOPR Grupy Krynickiej
ˇ Prezentacja alkomatu i skuterów do szybkiej interwencji
ˇ Pokaz policyjnych psów tropiących
ˇ Prezentacja sprzętu ratowniczego straży pożarnej
ˇ Pomiar ciśnienia tętniczego
 ˇ Pokaz resuscytacji krążeniowo – oddechowej.
II. Program artystyczny w wykonaniu młodzieży szkolnej.

 Obchody rozpoczęły się ewakuacją budynku szkoły, po czym, głos zabrała dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu, pani Urszula Michalska. Swoje krótkie wystąpienie rozpoczęła słowami poetki: „Tyle wiemy o sobie, ile nas sprawdzono”, podsumowując, iż „sprawdzić siebie można przede wszystkim w sytuacji, gdy zagrożone jest życie lub zdrowie drugiego człowieka, kiedy trzeba nieść pomoc, zapomnieć o sobie, a bezinteresownie poświęcić się innym”. Następnie powitała zaproszonych gości i przedstawicieli współorganizatorów.

                Z kolei, głos zabrała przewodnicząca Rady Powiatu Jasielskiego i prezes Zarządu Okręgowego PCK w Rzeszowie – pani Alicja Zając, która, podczas imprezy, została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową Polskiego Związku Motorowego. Dekoracji dokonali: prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – pan Józef Biernacki oraz rzecznik prasowy Urzędu Miasta Jasła – pani Iwona Hawliczek.

                Następnie wystąpili: dyrektor Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie – pan Eugeniusz Taradajko, Wójt Gminy Dębowiec – pan Zbigniew Staniszewski oraz prezes Jasielskiego Klubu Motorowego i Ratownictwa Drogowego – pan Józef Biernacki. Mówili oni m.in. o potrzebie organizowania takich akcji w każdym środowisku w celu pokazania uczniom, jak ważna jest działalność edukacyjna w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz umiejętność udzielania pierwszej pomocy.

                Po wystąpieniach gości – zgodnie z programem obchodów – odbyły się prezentacje i pokazy, a na zakończenie – młodzież szkolna przedstawiła program artystyczny. Ogólnie, w powiatowych obchodach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy uczestniczyło ponad 500 osób. Byli to: księża z dębowieckiej parafii i miejscowego sanktuarium, przedstawiciele powiatowych władz samorządowych oraz władz samorządowych miasta Jasła, przedstawiciele gminnych władz samorządowych, Zarządu Okręgowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Rzeszowie oraz Zarządu Rejonowego PCK w Jaśle, przedstawiciele współorganizatorów oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dębowcu, Posterunku Policji w Dębowcu, Ochotniczej Straży Pożarnej w Dębowcu. Obecni byli również dyrektorzy szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy oraz nauczyciele z reprezentacjami uczniów poszczególnych szkół. Nie zabrakło również rodziców i pozostałych mieszkańców Dębowca, którzy z wielkim zainteresowaniem przyglądali się pokazom służb ratowniczych bezpośrednio związanych z akcjami ratowania życia ludzkiego.

 Tak liczny udział przedstawicieli władz, młodzieży i społeczności lokalnej świadczy o tym, iż ratowanie życia ludzkiego jest dla każdego priorytetem i wymaga wzajemnej współpracy. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dębowcu składa gorące podziękowania wszystkim służbom ratowniczym, które uczestniczyły w powiatowych obchodach Światowego Dnia Pierwszej Pomocy, panu Alfredowi Dybasiowi za udostępnienie samochodu jako eksponatu do przeprowadzenia pokazowej akcji ratowania życia ludzkiego, opiekunowi Szkolnego Koła PCK – pani Jolancie Otrębskiej i pozostałym nauczycielom i pracownikom szkoły oraz wszystkim osobom, które przyczyniły się do zorganizowania tej imprezy.