Technika biopsji błony mięśniowej odbytnicy

Przed biopsją wykonuje się wlew oczyszczający. Po przygotowaniu pola operacyjnego i rozszerzeniu odbytu wprowadza się seton i rozwieracz lub haki. Pomiędzy dwoma szwami kierunkowymi, założonymi możliwie wysoko nad odbytem (2,5- -3 cm), przecina się błonę śluzową odbytnicy na długości 1-2 cm, oddziela się ją od warstwy mięśniowej i wycina skrawek błony mięśniowej wielkości ok. 0,5 x x 1-1,5 cm. Obie warstwy mięśniową i śluzową zeszywa się pojedynczymi szwami’ z chrom-katgutu lub jedwabiu (ryc. 11-15).

Wycinek bezpośrednio po pobraniu należy płasko rozpiąć na deseczce lub korku,, zaznaczyć szwem odcinek dogłowowy w celu ułatwienia orientacji i pogrążyć w 10%. roztworze formaliny.

Rickham podał szczegóły modyfikacji techniki biopsji u noworodka. Po rozszerzeniu odbytu rozszerzadłami Hegara wynicowuje się tylną ścianę kanału odbytu za pomocą kleszczyków i zakłada dwa szwy kierunkowe na ścianie tylno- -bocznej, na poziomie zwieracza wewnętrznego przez wszystkie warstwy. Pociągając za szwy i założony od przodu wąski hak można uwidocznić tylną ścianę odbytnicy. Po uchwyceniu jej kleszczykami wycina się skrawek pełnej grubości ściany odbytnicy. Ubytek zamyka się jednowarstwowo pojedynczymi szwami z jedwabiu, (ryc. 11-16).

Leave a Reply

Archiwa