Technika biopsji ssącej błony śluzowej odbytnicy

Biopsję wykonuje się różnego rodzaju aparatami wyposażonymi w specjalny nóż i szczelną strzykawkę do wytwarzania podciśnienia. W razie braku aparatu można posłużyć się kleszczykami Chevalliera-Jacksona.

Dość szeroko stosowana jest kapsuła biopsyjna firmy Ouinton. Wewnątrz metalowej kapsułki z otworem średnicy 5 mm, w bocznej ścianie jest umieszczony nóż w kształcie walca z ostrzem na dolnej wydrążonej powierzchni (ryc. 11-19). Przesuwanie noża odbywa się za pomocą drutu, który jest zamknięty wraz z uszczelką w giętkim przewodzie pokrytym winylem, zakończonym uchwytem. Po przykręceniu specjalnym gwintem kapsuły do przewodu powstaje wewnątrz szczelna przestrzeń, w której wytwarza się podciśnienie przez zaaspirowanie strzykawką, objętości 50 ml, połączoną z manometrem (ryc. 11-20 i 11-21).

Wytworzone ujemne ciśnienie powoduje wciągnięcie błony śluzowej przylegającej do otworu w kapsule do jej wnętrza. Przesunięcie noża z górnego bieguna kapsuły ku dołowi odcina krążek błony śluzowej z podśluzową.

Leave a Reply

Archiwa