Treść psychoanalityczna i warunki ekonomiczne

Jeśli zestawimy razem te dwie przesłanki – treść psychoanalityczną i warunki ekonomiczne – widzimy, że w manii Ego uwalnia się od poczucia utraty obiektu (lub żałoby po utracie lub od samego obiektu) i wskutek tego ta część antykateksji, która bolesne cierpienia melancholii ściągnęła do siebie z Ego i związała – teraz stała się wolna. Poza tym osobnik w manii szczerze i otwarcie demonstruje swoje uwolnienie się od obiektu, który był przyczyną cierpienia, poprzez żarłoczne poszukiwanie nowej kateksji obiektalnej.

Wyjaśnienie to brzmi przekonująco, ale po pierwsze jest nieprecyzyjne, a po drugie rodzi wiele nowych problemów i wątpliwości, które musimy wyjaśnić. Nie unikniemy dyskusji, nawet jeśli już teraz wiemy, że nie wszystko do końca zostanie w niej wyjaśnione.

A więc – po pierwsze – normalna żałoba podobnie jak melancholia pokonuje stan po utracie obiektu i również, w czasie trwania tego procesu, pochłania całą energię Ego. Dlaczego więc, po zakończeniu procesu żałoby w nowej sytuacji ekonomicznej, czyli po zakończeniu procesu wydatkowania energii, nie mamy do czynienia z fazą triumfu? Nie potrafję dać jasnej odpowiedzi na to pytanie. Zwraca też naszą uwagę fakt, że nie znamy środków, dzięki którym Ego przeprowadza to zadanie. Pomoże nam tu, być może, pewne domniemanie: każde poszczególne wspomnienie i oczekiwanie (wobec obiektu – przyp. tłum.), będące wyrazem związania libido z utraconym obiektem, spotyka się z realistyczną oceną, że obiekt nie istnieje Ego zaś jest konfrontowane z pytaniem, czy musi także podzielić ten los i przekonywane sumą narcystycznych satysfakcji biorących się ze świadomości zerwania związku z obiektem, który został zniszczony. Podejrzewamy, że proces rozstawania się jest tak powolny i stopniowy po to, aby wówczas gdy zostanie zakończony, znikł również wydatek energii niezbędnej do przeprowadzenia tego procesu.

Kusi teraz, aby spekulacje na temat procesu żałoby zastosować do wyjaśnienia procesu melancholii – i od razu na początku napotykamy wątpliwość.

Leave a Reply

Archiwa