Trudności w wypróżnianiu

U nieco starszych dzieci rozpoznanie różnicowe ma na celu wykluczenie przewlekłego zaparcia stolca z innych przyczyn, a w szczególności nabytej i czynnościowej okrężnicy olbrzymiej.

Trudności w wypróżnianiu mogą być spowodowane zwężeniem lub przemieszczeniem odbytu, zwężeniem odbytnicy lub jej uciskiem przez guz w przestrzeni zaotrzewnowej, wadą rdzenia lub kości krzyżowej, wreszcie nieprawidłową czynnością okrężnicy po operacjach wad wrodzonych odbytu. Te schorzenia są zwykle łatwe do ujawnienia podczas badania dziecka, a dokładne stosunki anatomiczne dokumentuje badanie radiologiczne. Przewlekłe zaparcia towarzyszą często chorobom neurologicznym, zaburzeniom psychicznym i zespołom endokrynologicznym, jak niedoczynność tarczycy. Wymienione schorzenia leżą u podłoża wtórnej (nabytej) okrężnicy olbrzymiej.

Największe trudności może stworzyć wykluczenie czynnościowej (samoistnej) okrężnicy olbrzymiej, gdyż obraz kliniczny i radiologiczny jest często nie do odróżnienia od krótkoodcinkowej postaci choroby Hirschsprunga oraz achalazji zwieracza wewnętrznego.

Leave a Reply

Archiwa