Tworzenie się kamieni kałowych

Zwężenia są skutkiem niecałkowitego rozdzielenia przegrody międzyjelitowej. W tej sytuacji zamiast szerokiego, bocznego zespolenia obu świateł powstaje połączenie końca okrężnicy do boku odbytnicy, które ma dużą tendencję do zwężenia. Trudności w wypróżnianiu i nawrót objawów są dalszą konsekwencją tego stanu.

Charakterystycznym powikłaniem jest tworzenie się kamieni kałowych w pozostawionym kikucie odbytnicy, nie zawsze zależne od jego wielkości ani od rozmiarów przegrody między światłami obu pętli. Powoduje to uporczywe zaparcia.

Równie częstym powikłaniem jest brudzenie, które okresowo występuje u ok. x/3 chorych, mimo wprowadzenia modyfikacji oszczędzającej zwieracz wewnętrzny. Opisywano także zaburzenia czynności pęcherza, przeważnie o charakterze przemijającym (3, 11, 16, 28, 40, 61, 63, 73).

Leave a Reply

Archiwa