U starszych niemowląt i dzieci

U starszych niemowląt i dzieci zasadniczym objawem choroby Hirschsprunga jest przewlekłe zaparcie. Dzieci nie oddają samodzielnie stolca lub wydalają skąpe, zbite grudki wraz z cuchnącymi gazami. Wzdęcie i powiększenie brzucha może być w początkowym okresie przemijające, ale stopniowo narasta i utrzymuje się stale w związku z nagromadzeniem w okrężnicy treści gazowej i kałowej (ryc. 11-7). Nasilenie zalegania zależy od intensywności leczenia środkami przeczyszczającymi i wlewami. Podczas płukania jelita uzyskuje się zazwyczaj obfite, cuchnące gliniaste wypróżnienia. Wymioty w tym okresie należą do objawów rzadszych, natomiast charakterystyczny jest brak łaknienia, bladość, postępujące wyniszczenie i opóźnienie rozwoju dziecka. Okresowo powtarzają się epizody enterocolilis z wymiotami, gorączką, nasileniem wzdęcia brzucha oraz objawami odwodnienia. Stolce są wówczas szczególnie cuchnące, nieraz zawierają domieszkę krwi.

Podczas badania stwierdza się wyniszczenie i niedostateczne nawodnienie, uderzający jest nieproporcjonalnie duży brzuch, o cienkich powłokach i zwiotczałej warstwie mięśniowej. W pozycji pionowej brzuch wydatnie się uwypukla, a w leżącej opada na boki. Przez ścieńczałe powłoki można zaobserwować intensywne skurcze perystaltyczne okrężnicy, której zarysy są wyraźnie wyczuwalne podczas palpacji. Badanie ujawnia zaleganie treści kałowej w jelicie grubym w postaci gliniastych, cuchnących mas i zbitych kamieni.

Charakterystycznym objawem podczas badania per rectum jest wyraźne napięcie zwieraczy odbytu i pusta bańka odbytnicy. W jej górnym biegunie bezpośrednio lub przez ścianę jelita można wyczuwać zalegające masy kałowe. Niekiedy bańka odbytnicy może być wypełniona i objaw ten, jakkolwiek charakterystyczny dla wtórnego rozszerzenia okrężnicy, nie wyklucza rozpoznania choroby Hirschsprunga (Swenson, Ehrenpreis, Rehbein, Rickham) (3, 14, 15, 22, 30, 36, 44, 51, 63, 65, 69).

Leave a Reply

Archiwa