Uruchomiona okrężnica

Rozszerza się odbyt i wywierając nacisk narzędziem tkwiącym w przestrzeni zaodbytniczej uwypukla się tylną ścianę kanału odbytu, aby ułatwić jej przecięcie. Linia cięcia biegnie półkoliście w odległości 1 cm powyżej linii grzebieniowej poprzez błonę śluzową i zwieracz wewnętrzny aż do uwidocznienia tupfera. Na oba bieguny dolnej krawędzi cięcia zakłada się szwy trakcyjne, po czym wprowadza się w otwór długie, zagięte kleszczyki i zapina je na końcu tupfera utrzymanego w przestrzeni pozaodbytniczej. Podczas wycofywania kleszczy z miednicy łatwo przesuwa się jednocześnie dolne narzędzie wzdłuż wytworzonego tunelu do brzucha (ryc. 11-41).

Uruchomiona okrężnica zostaje teraz uchwycona w dolne kleszczyki, które wysuwa się ponownie na zewnątrz, wyprowadzając jelito z krezką z tyłu poza otwór w odbytnicy. Sprawdza się ukrwienie obwodowego odcinka jelita, wycina końcowy fragment

i przyszywa tylną połowę ściany do dolnej krawędzi przeciętego kanału odbytu (ryc. 11-42). Na przylegające do siebie ściany: tylną odbytnicy i przednią sprowadzonego jelita zakłada się dwa kleszcze Kochera ułożone w kształcie odwróconej litery V, po czym od strony brzucha kontroluje, aby sięgały do szczytu odbytnicy (ryc. 11-43).

Leave a Reply

https://potreningu.pl/articles/6167/dieta-weganska-a-bialko-co-warto-wiedziec
Archiwa
https://potreningu.pl/articles/6167/dieta-weganska-a-bialko-co-warto-wiedziec