UTRATA OBIEKTU

Częstą przyczyną depresji jest utrata ważnego w życiu pacjenta obiektu. Normalną reakcją na utratę jest przeżywanie przez pacjenta żalu, smutku i opuszczenia (S. Freud 1917). E. Lindemann (1944, 1979) twierdzi, że utrata powinna być przepracowana poprzez wspominanie ważnych, wspólnie z utraconą osobą przeżytych zdarzeń iuczuć, które im towarzyszyły.

Podczas terapii zwykle wystarczy towarzyszenie pacjentowi w jego smutku i żalu, dzieląc z nim te uczucia. Jedynie dzięki temu pacjent czuje ulgę, oraz z czasem, jest w stanie przezwyciężyć depresję, jak normalną reakcję smutku, żałoby (E. Lindemann 1944).

Musimy być jednakże świadomi innej niebezpiecznej pułapki czyhającej na nas podczas leczenia pacjentów depresyjnych. Niektórzy pacjenci próbują bowiem „zepchnąć” analityka na pozycję utraconego obiektu, analityk zaś, ze swej strony, może nieświadomie tego pragnąć, czując się dowartościowanym narcystycznie. W takiej sytuacji analityk powinien, po pierwsze, zdać sobie sprawę z tej pułapki, a następnie zinterpretować ją pacjentowi, aby zażegnać to niebezpieczeństwo.

ROLA PREEDYPALNYCH KONFLIKTÓW Gdy po dłuższym czasie analizy depresyjnego pacjenta regresja osiągnie głęboki poziom wczesnej relacji matka – dziecko, reaktywują się konflikty preedypalne. Uaktywniają się uczucia upokorzenia, zniszczenia, unicestwienia oraz opuszczenia. Uczuciom tym towarzyszy przeważnie uczucie zagrożenia oraz fragmentaryzacji Ja (H. Kohut 1971 E. S. Wolf 1988), a nawet uczucie utraty Ja. Na tych głębokich, nieświadomych poziomach, pełną dziecięcego zagrożenia sytuację pacjenta pomaga nam zrozumieć opisane już uprzednio pojęcie konfliktu podstawowego.

Niebezpieczeństwem dla analityka w tej sytuacji jest możliwość uwikłania się w depresyjny nastrój pacjenta lub w uczucia zagrażające Ja pacjenta. Analityk musi być zdolny do wczuwania się w pacjenta, ale też musi być świadom niebezpieczeństwa zbytniej identyfikacji z uczuciami pacjenta, aby móc utrzymać optymalną równowagę między bliskością a dystansem wobec jego przeżyć.

Leave a Reply

Archiwa