W chorobie Hirschsprunga

W chorobie Hirschsprunga brak śródściennych komórek zwojowych cholinergicznych i purynergicznych oraz receptorów czuciowych. Brak dróg przekazywania bodźca i neuronów wywołujących zwiotczenie, stąd odruch hamowania zwieracza

wewnętrznego nie występuje i chorzy nie mają czucia parcia na stolec. Występuje natomiast patologiczna proliferacja przedzwojowych włókien cholinergicznych i pozazwojowych adrenergicznych, które prawdopodobnie działają bezpośrednio na włókna mięśniowe (Ehrenpreis 1966, Benett 1968, Baumgarten 1967, Burnstock

-1970, Norberg 1969) (59, 60). Wypełnienie odbytnicy powoduje skurcz zwieracza zewnętrznego i raczej skurcz lub przynajmniej brak rozkurczu zwieracza wewnętrznego, przy czym ciśnienie spoczynkowe zwieracza nie zawsze jest większe.

Achalazja istnieje w każdym przypadku choroby Hirśchsprunga, toteż elektro- manometryczne wykazanie braku odruchu zwiotczenia zwieracza wewnętrznego stanowi cenny dowód potwierdzający rozpoznanie bezzwojowości (Ehrenpreis 1966, Lawson i Nixon 1967, Benett 1968, Howard 1968, Norberg 1969, Schàrli

Leave a Reply

Archiwa