W ciężkich posocznicach

U noworodka i młodego niemowlęcia zmiany rozwijają się bardzo szybko, stanowiąc najczęstszą przyczynę zgonów w chorobie Hirschsprunga. Niekiedy w ciągu kilku godzin dochodzi do olbrzymiego wzdęcia brzucha z wymiotami, gorączką, odwodnieniem i objawami wstrząsu.

Konieczne jest natychmiastowe intensywne leczenie ogólne wlewami dożylnymi i antybiotykami, skojarzone z odbarczaniem przewodu pokarmowego drogą stałego odsysania ze zgłębnika żołądkowego i płukania jelita 3 razy dziennie roztworem fizjologicznym Nad o temperaturze 35°C. Kwasica i niedobory elektrolitów muszą być na bieżąco wyrównywane. Opróżnianie zalegającej treści zmniejsza rozdęcie pętli jelitowych, poprawia krążenie i wchłanianie zwrotne płynu następuje obniżenie przepony i poprawa wentylacji.

W ciężkich posocznicach z zapaścią celowe jest podanie dużych dawek hydro- kortyzonu. Najskuteczniejszym antybiotykiem w ostrej fazie choroby okazała się wankomycyna, podawana ogólnie i we wlewach, jakkolwiek nie niszczy zarodników Clostridium i nie zapobiega nawrotom. Piównież cholestyramina zyskała popularność z uwagi na zdolność wiązania toksyn Clostridium i prostaglandyn (70).

Leave a Reply

Archiwa