W procesie nabywania wiedzy..

Nieprzyjemne doświadczenia i brak doświadczeń radosnych, szczególnie brak szczęśliwego i bliskiego kontaktu z kochanymi ludźmi, zwiększają u małego dziecka ambiwalencję, zmniejszają wiarę i nadzieję i potwierdzają lęki przed wewnętrzną annihilacją i zewnętrznym prześladowaniem co więcej, spowolniają one i być może trwale hamują zbawienny proces, poprzez który w konsekwencji osiągane jest wewnętrzne bezpieczeństwo.

W procesie nabywania wiedzy, każdy nowy element doświadczenia musi być wpasowany we wzorce dostarczane przez rzeczywistość psychiczną, która przeważa w danym momencie tymczasem rzeczywistość psychiczna dziecka ulega krok po kroku stopniowemu wpływowi rosnącej wiedzy o zewnętrznej rzeczywistości. Każdy taki krok następuje równolegle do coraz bardziej pewnego tworzenia wewnętrznych „dobrych” obiektów i Ego używa go jako środka do pokonania pozycji depresyjnej.

W innym kontekście wyrazziłam pogląd, że każde niemowlę doświadcza lęków o psychotycznej treści , i że nerwica dziecięca jest normalnym środkiem do radzenia sobie z tymi lękami i ich modyfikowania. Ten wniosek mogę obecnie sformułować bardziej precyzyjnie w wyniku mojej pracy nad dziecięcą pozycją depresyjną, która skłoniła mnie do uznania, że jest to centralna pozycja w rozwoju dziecka. W nerwicy dziecięcej wczesna pozycja depresyjna znajduje swój wyraz, podlega przepracowaniu i jest stopniowo pokonywana jest to istotna część procesu organizacji i integracji, który, wraz z rozwojem seksualnym , cechuje pierwsze lata życia. Normalnie dziecko przechodzi przez nerwicę dziecięcą i między innymi osiągnięciami uzyskuje krok po kroku dobrą relację z ludźmi i z rzeczywistością. Uważam, że satysfakcjonująca relacja z ludźmi zależy od jego powodzenia w walce z wewnętrznym chaosem (pozycja depresyjna) i od pewnego wytworzenia „dobrych” wewnętrznych obiektów.

Leave a Reply

Archiwa