W strefie przejściowej

W strefie przejściowej liczba komórek zwojowych ulega stopniowemu zmniejszeniu, a międzymięśniowe nerwy cholinergiczne są skąpe (Webster, 1974). Siła propulsji jelita jest obniżona przy normalnej reakcji hamowania adrenergicznego- (Garrett, 1974), stąd odcinek ten jest w całości rozszerzony.

W bliższej części odcinka bezzwojowego komórki zwojowe są nieobecne, liczba włókien nerwowych, zarówno cholinergicznych, jak i adrenergicznych, jest zmniejszona. Według obecnych poglądów tylko do tej części bezzwojowego jelita można odnieść prawo Cannona (1939) (Ehrenpreis, 1970) twierdzące, że odnerwiony mięsień gładki jest nadmiernie wrażliwy na bodźce i pozostaje w stałym skurczu. Tutaj napotykają opór fale propulsyjne z prawidłowo unerwionego jelita.

W obwodowej części bezzwojowego jelita zmienna liczba włókien cholinergicznych i adrenergicznych prowadzi do nieskoordynowanej czynności z występowaniem nieregularnych lub masowych skurczów, bez zdolności do wiotczenia, a więc i możliwości przesuwania treści kałowej.

Leave a Reply

Archiwa