W wypadku podejrzenia w kierunku krótlcoodcinkowej postaci choroby

Ryc. 11-22. Kryteria wyboru poziomu biopsji błony śluzowej odbytnicy. Zasięg unerwienia: 1 -• splot podśluzowy powierzchowny, 2 – splot podśluzowy głęboki, 3 – splot międzymięśniowy A – kanał odbytu i jego długość w zależności od wieku, I – zwieracz wewnętrzny,

Z – zwieracz zewnętrzny, P – pętla Jonowo-odbytnicza, L — linia grzebieniowa (wg Meier i Willital, 1977). trzech, ale można wówczas przeoczyć postać krótkoodcinkową. Bezpieczniej jest pobierać preparaty z poziomów 3-5-7 cm.

W wypadku podejrzenia w kierunku krótlcoodcinkowej postaci choroby wskazane jest pobranie nieco grubszych wycinków (większe podciśnienie, przyciśnięcie- kapsuły do ściany jelita) w odstępach co 1 cm, zaczynając od poziomu grzebienia odbytu.

Leave a Reply

https://potreningu.pl/articles/6164/chlodne-napoje-a-osiagi-sportowe
Archiwa
https://potreningu.pl/articles/6164/chlodne-napoje-a-osiagi-sportowe