Według Bostona

Można wykazać korelację stopnia nasilenia zaburzeń z rozmiarem proliferacji włókien nerwowych cholinergicznych w zmienionym jelicie. Wzmożone napięcie mięśniowe może być więc skutkiem braku równowagi między nadmiernym uwalnianiem acetylocholiny przez zewnątrzścienne włókna przywspółczulne a jej hydrolizą przez esterazę cholinową i braku możliwości regulacji odruchów śródścien- nych, wskutek niewykształcenia zwojów jelitowych (Howard 1968-74, Garrett

W 1978 roku Boston i wsp. donieśli o zwiększeniu stężenia AChE również w surowicy i erytrocytach u dzieci z chorobą Hirschsprunga, sugerując możliwość stosowania tej metody w diagnostyce choroby Hirschsprunga. Okazała się ona jednak niedostatecznie pewna z uwagi na dużą liczbę fałszywie dodatnich i fałszywie ujem-

nych wyników, różne są również stężenia enzymów we krwi uznawane za prawidłowe w różnych ośrodkach (75). Według Bostona zwiększenie stężenia esterazy acetylocholinowej w surowicy może być spowodowane bezpośrednio uwalnianiem jej nadmiaru z bezzwojowego jelita. Drugą przyczyną może być zwiększone wytwarzanie tego enzymu w wątrobie, stymulowanej przez acetylocholinę uwalnianą do krwi w wyniku procesu hydrolitycznego w bezzwoj owym odcinku jelita.

Leave a Reply

logopeda warszawa
Archiwa
logopeda warszawa