Według Soave’a

Soave uważa za niebezpieczne pierwotne zespolenie małego kanału odbytu z prze- rośniętą okrężnicą. Poza tym pooperacyjne cofnięcie się okrężnicy obserwowane w okresie jej zrostu z mankietem mięśniowym i adaptacji może prowadzić do rozejścia zespolenia lub ropnego stanu zapalnego, którego skutkiem jest zwężenie.

Odzywały się głosy krytyczne na temat operacji Soaye^a, donoszące o licznych powikłaniach. Należy do nich martwica lub cofnięcie sprowadzonego jelita, powstanie ropnia w obrębie mankietu surowicówkowo-mięśniowego oraz przecieki i zwężenia zespolenia po operacjach wykonanych sposobem Boleya. Często zdarzały się wolne stolce, powodując owrzodzenia skóry okolicy odbytu i brudzenie, nawracały zakażenia jeliLowe. Przyczyna martwicy lub retrakcji jelita nie jest jasna być może odpowiedzialny za to jest obrzęk kanału odbytu powodujący niedokrwienie sprowadzonej okrężnicy lub zbyt wczesne wykonanie II etapu u dzieci z ropnym zakażeniem w obrębie mankietu (65). Powikłania te występują również w przypadku niedostatecznego uruchomienia lub sprowadzenia jelita o wątpliwym unaezynieniu (18).

Według Soave’a zwężenia Są skutkiem złego drenażu przestrzeni między mankietem mięśniowym a ścianą okrężnicy i organizacji nagromadzonego tam krwiaka lub zbiornika surowiczego płynu.

Leave a Reply

Archiwa