Według Swensona

Według Swensona każdy donoszony noworodek, który nie oddał smółki w ciągu 48 godzin, musi być przebadany w celu wykluczenia choroby Hirschsprunga.

W pełni rozwinięta choroba odpowiada obrazowi niskiej niedrożności jelit. Podczas badania stwierdza się różny stopień wzdęcia brzucha, dotyczący w głównej mierze okolicy powyżej pępka, ze zwiększeniem odległości pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym a kikutem pępowiny. Nieraz można zaobserwować widoczne przez powłoki poszerzone pętle jelita lub nasiloną perystaltylcę albo wyczuć pętlę jelitową o wzmożonej konsystencji. Odgłos opukowy jest bębenkowy z powodu nagromadzenia w jelitach połykanego powietrza. Podczas osłuchiwania jamy brzusznej szmery jelitowe są nadmiernie żywe. Badanie per rectum ujawnia pustą bańką odbytnicy, nieraz wyczuwa się pierścień zwężenia w miejscu przejścia odbytniczo- -esiczego (w okolicy promontorium). Po badaniu tym u wielu dzieci następuje gwałtowne oddanie smółki lub stolca z dużą ilością gazów, co przynosi wyraźną, choć tylko czasową poprawę. Niekiedy efekt ten uzyskuje się dopiero po wlewie doodbytniczym.

Po wydaleniu zalegającej smółki, nieraz w postaci korka smółkowego oraz gazów, wzdęcie brzucha i wymioty zazwyczaj szybko ustępują. Okres remisji może trwać kilka dni, czasem dłużej. Przeważnie nadal utrzymuje się jednak niechęć do przyjmowania pokarmów i okresowe wymioty, ponownie narasta wzdęcie brzucha, gdyż nawet u noworodków, które oddają „regularnie” stolce, narasta zaleganie treści kałowej w okrężnicy.

Leave a Reply

Archiwa