Zakres, w jakim zewnętrzna rzeczywistość może rozwiać lęki i smutek

Zakres, w jakim zewnętrzna rzeczywistość może rozwiać lęki i smutek, odnoszące się do wewnętrznej rzeczywistości, jest różny u różnych jednostek, ale mógłby stanowić jedno z kryteriów normalności. U dzieci, które są tak bardzo zdominowane przez swój wewnętrzny świat, że ich lęków nie mogą wystarczająco rozwiać ani zrównoważyć nawet najbardziej przyjemne aspekty ich relacji z ludźmi, nie do uniknięcia są poważne trudności psychiczne. Z drugiej strony, pewna ilość nawet nieprzyjemnych doświadczeń jest cenna dla badania rzeczywistości dziecka, jeśli pokonując je czuje, że może zachować swe obiekty i ich miłość do siebie oraz swą miłość do nich i w ten sposób zachować lub odtworzyć wewnętrzne życie i harmonię w obliczu niebezpieczeństw.

Wszystkie przyjemności, które dziecko przeżywa w relacji z matką, są licznymi dowodami na to, że kochany obiekt wewnątrz oraz na zewnątrz nie został uszkodzony, nie jest przekształcony w mściwą osobę. Wzrost miłości i zaufania oraz spadek lęków dzięki szczęśliwym doświadczeniom pomaga niemowlęciu krok po kroku pokonać depresję i uczucie straty (żałoby) umożliwia mu badanie rzeczywistości wewnętrznej za pomocą rzeczywistości zewnętrznej. Dzięki poczuciu, że jest kochane oraz dzięki radości i pociesze, doznawanej w relacjach z ludźmi, dziecko wierzy bardziej we własną dobroć i w dobroć innych ludzi, ma więcej nadziei, że może ocalić i zachować swe ,,dobre” obiekty i własne Ego, a jednocześnie staje się mniej ambiwalentne i mniej lęka się wewnętrznej destrukcji.

Leave a Reply

Archiwa