Żałoba i melancholia – rozwinięcie

Głęboką żałobę, będącą reakcją na utratę kochanej osoby, cechuje podobnie jak w melancholii obniżenie nastroju, utrata zainteresowania światem zewnętrznym, niemożność zastąpienia utraconego obiektu miłości innym oraz wycofanie się z każdej aktywności, która nie jest związana ze wspomnieniami utraconego obiektu.

To zahamowanie i ograniczenie Ego jest wyrazem całkowitego oddania się żałobie. Reakcja ta nie wydaje nam się patologiczna, ponieważ znając jej przyczynę, rozumiemy ją. Prześledźmy teraz, na czym polega i jak przebiega proces żałoby. Rzeczywistość pokazuje, że obiekt kochany nie istnieje, co wymaga wycofania całego libido z tego obiektu. Wymóg ten powoduje zrozumiały sprzeciw – powszechnie wiadomo, że ludzie niechętnie porzucają swe libidinalne pozycje, nawet wtedy, gdy substytut obiektu jest w pobliżu. Sprzeciw ten może być tak silny, że powoduje odwrócenie się od rzeczywistości i przywarcie do obiektu poprzez halucynacyjną psychozę życzeniową.

Wymóg porzucenia obiektu i wycofanie z niego libido nie realizuje się nagle – proces ten jest rozciągnięty w czasie, realizuje się stopniowo, przy ogromnym wydatku energii katektycznej . W czasie trwania tego procesu istnienie utraconego obiektu jest psychicznie przedłużone – istnieje on nadal, wbrew trudnej do przyjęcia rzeczywistości, w psychice odbywającego żałobę. Każde ze wspomnień i oczekiwań wiążących libido z obiektem jest zatrzymywane i hiperkatektowane. Dlaczego ten kompromis, częściowo oddalający wymóg rzeczywistości, jest tak bolesny – trudno wyjaśnić w terminach ekonomiki Ego. Ból jest dla nas zrozumiały sam przez się. Gdy zaś proces żałoby dokona się – Ego staje się znowu wolne i niezahamowane.

Posłużmy się teraz naszą wiedzą o żałobie badając melancholię. W niektórych przypadkach melancholii jest ona również reakcją na utratę ukochanego obiektu – lecz jest to utrata w sensie bardziej abstrakcyjnym niż w przypadku żałoby. Obiekt może nie być realnie umarły, lecz jest on utracony jako obiekt miłości (np. w przypadku uwiedzionej i porzuconej).

Leave a Reply

https://doskonalakobieta.pl/ polskie maski medyczne ochronne warszawa
Archiwa
https://doskonalakobieta.pl/