Żałoba po bracie

Teraz okazało się, że przy całym podziwie i miłości dla brata, była o niego pod wieloma względamii zazdrosna, odczuwając zawiść o jego większą wiedzę, o jego umysłową i fizyczną przewagę, a także o posiadanie penisa. Jej zazdrość wobec ukochanej matki z powodu posiadania takiego syna przyczyniła się do tego, że życzyła bratu śmierci. Jedna z myśli marzenia sennego była więc następująca: „Syn matki umrze albo ja umrę. To syn tej niemiłej kobiety, który zranił moją matkę i brata, powinien umrzeć”. Lecz w głębokich pokładach ożyły także jej własne życzenia śmierci brata i ta myśl marzenia sennego biegła: „Umarł syn mojej matki, a nie mój własny”. (W rzeczywistości zarówno jej matka, jak i brat już nie żyli). Tu wkroczyło przeciwstawne uczucie – współczucie dla matki i żal nad sobą. Czuła: „Jedna taka śmierć wystarczy. Moja matka straciła syna nie powinna utracić także wnuka”. Gdy jej brat umarł, poza wielkim smutkiem, odczuwała także triumf nad nim, który pochodził z jej wczesnej zazdrości i nienawiści, oraz konsekwentnie poczucie winy. Przeniosła część swych uczuć dla brata na relację z własnym synem. W synu kochała również brata ale jednocześnie część jej ambiwalencji wobec brata, choć zmodyfikowana przez jej silne uczucia macierzyńskie, także została przeniesiona na syna. Żałoba po bracie, wraz ze smutkiem, triumfem i winą, których doświadczała w relacji z nim, stały się częścią obecnego żalu i ujawniły się we śnie.

Rozważmy teraz współgranie obron widocznych w materiale. Gdy nastąpiła utrata, wzmocnieniu uległa pozycja maniakalna, a w szczególności w grę weszło zaprzeczenie. Nieświadomie pani A. silnie odrzucała fakt, że jej syn zmarł.

Leave a Reply

http://www.deconova.pl Witaminy dla kobiet w ciąży
Archiwa
http://www.deconova.pl